Comoara din Insulă

Autor:
R. L. STEVENSON
Descriere

"Opunând extraordinarul realității cotidiene, Stevenson voia - afirma scriitorul Henry James - să dezvolte sentimentele cele mai alese - neastâmpărul, cutezanța, hotărârea, pasiunea, curiozitatea, noblețea, elocvența și prietenia, pentru ca tradițiile acestor însușiri prețioase să nu dispară."

Tudor Palladi